Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100131 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1574, ул. Едисон
Телефон:029811047, 024703692
Мобилен:0886849456
Факс:029811047
Специалност:Минни машини и комплекси
Стаж:МС-1998
Образование:висше(Московски минен институнт)