Оценителска правоспособност: Финансови активи и финансови институции, Машини и съоръжения, Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 600100012 (14.12.2009 г.), 300100130 (14.12.2009 г.), 400100015 (14.12.2009 г.), 500100125 (14.12.2009 г.), 100100292 (14.12.2009 г.), 810100252 (01.08.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1202, ул. Кирил и Методий
Телефон:029836344
Мобилен:0888723721
Специалност:Икономика и управление на транспорта
Стаж:НИ-2004 МС-2005 ПИИС-2005 ТП-2004 ФА-2004 ЗЗ-2009
Образование:висше(ВИИ - София)