Оценителска правоспособност: Финансови активи и финансови институции, Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 600100011 (14.12.2009 г.), 100100290 (14.12.2009 г.), 500100124 (14.12.2009 г.), 300100129 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1799, ж.к. Младост 2
Мобилен:0898607085
Специалност:Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост
Стаж:НИ-1999 МС-1993 ТП-1996 ФА-2004
Образование:висше (ВМЕИ Ленин - София)