Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100100215 (14.12.2009 г.), 500100100 (14.12.2009 г.), 300100099 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1309, ж.к. Илинден, ул. Тодор Икономов
Телефон:029886110, 029886111
Мобилен:0887204351
Факс:029895343
Специалност:Автоматизация на производството
Стаж:НИ-2007 МС-1995 ТП-1993
Образование:висше(ВХТИ - София)