Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100284 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1517, ул. Елтимир
Мобилен:0888303822
Факс:09201556
Специалност:Транспортно строителство
Стаж:НИ-2002
Образование:висше(УАСГ - София)