Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100283 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1000, ул. Бачо Киро
Телефон:029201556
Специалност:Пътно строителство
Стаж:НИ-2002
Образование:висше(ВИСИ - София)