Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100281 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Търговище 7700, ул. Митрополит Андрей
Телефон:060166756
Мобилен:0888303514
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-2001
Образование:висше(ВИАС - София)