Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100280 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пловдив 4002, ж.к. Хр. Смирненски, ул. Йордан Гавазов
Телефон:032645270
Мобилен:0889251865
Специалност:Автоматизация на производството
Стаж:НИ-2006
Образование:висше (ВИХВП - Пловдив)