Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100278 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9010, ж.к. Васил Левски, ул. Разлог
Телефон:052961744, 052314755
Мобилен:0889812727
Факс:052960095
Специалност:Икономика на недвижимата собственост
Стаж:НИ-2008
Образование:висше(ИУ - Варна)