Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100277 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9010, ж.к. Васил Левски, ул. Мир
Мобилен:0887721599
Специалност:Икономика на недвижимата собственост
Стаж:НИ-2008
Образование:висше(ИУ - Варна)