Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100125 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Казанлък 6100, ул. Ген. Гурко
Телефон:043183250
Мобилен:0889721026
Специалност:Изчислителна техника
Стаж:МС-2001
Образование:висше(ВМЕИ - Габрово)