Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100100272 (14.12.2009 г.), 300100123 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив 4023, ж.к. Тракия
Телефон:032288904
Мобилен:0888333580
Специалност:Организация, проектиране и обработка на икономическата информация
Стаж:НИ-2008 МС-1993
Образование:висше(ВИИ Карл Маркс - София)