Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100271 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1324, ж.к. Люлин 7
Телефон:028279693
Мобилен:0898319263
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1993
Образование:висше(ВИАС - София)