Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100270 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9027, бул. Сливница
Телефон:052756904
Мобилен:0887973228
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1994
Образование:висше(ВИАС - София)