Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100268 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Кърджали 6600, ул. Пейо Крачолов Яворов
Телефон:036124450
Мобилен:0892240708
Специалност:Счетоводна отчетност
Стаж:НИ-1996
Образование:висше(ВФСИ Д. А. Ценов - Свищов)