Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100267 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1164, ж.к. Лозенец, ул. Милин камък
Телефон:028661957, 0292661715
Мобилен:0889416742, 0887203272
Факс:0292661715
Специалност:Хидротехническо строителство
Стаж:НИ-2005
Образование:висше(УАСГ - София)