Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100100264 (14.12.2009 г.), 300100122 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София, жк. Младост 1А
Мобилен:0888854477
Специалност:Финанси
Стаж:НИ-2008 МС-2008
Образование:висше(ЮЗУ Неофит Рилски - Благоевград)