Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100263 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Добрич 9300, ул. Хан Крум
Телефон:058604365
Мобилен:0889357408
Факс:058604365
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1995
Образование:висше(ВИАС - София)