Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Други активи((декоративно изкуство, дизайн, недвижими имоти-паметници на културата)), Машини и съоръжения
Сертификати номера: 400100014 (14.12.2009 г.), 700100002 (14.12.2009 г.), 300100120 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Добрич 9300, ул. Захари Стоянов
Телефон:058604365
Мобилен:0887144311
Факс:058604365
Специалност:Механично уредостроене
Стаж:МС-1995 ПИИС-1993 ДРУГИ-1997
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)