Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Финансови активи и финансови институции, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100113 (14.12.2009 г.), 600100009 (14.12.2009 г.), 100100260 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1164, ул. Вишнева
Телефон:029836908, 028658284
Мобилен:0898677151
Факс:029836908
Специалност:Счетоводна отчетност
Стаж:НИ-2001 ТП-2001 ФА-2001
Образование:висше(ВИИ Карл Маркс - София)