Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100100259 (14.12.2009 г.), 810100007 (03.11.2010 г.), 500100112 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1756, ж.к. Дървеница
Телефон:028852996
Мобилен:0899202583
Факс:029836908
Специалност:Икономика и строителство
Стаж:НИ-1993 ТП-1993 ЗЗ-2009
Образование:висше(ВИНС Д. Благоев - Варна)