Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100257 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Ямбол 8600, пл. Освобождение №7, офис:606
Телефон:046664124
Мобилен:0888466254
Специалност:Транспортно строителство
Стаж:НИ-1994
Образование:висше(ВИAC - София)