Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100115 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Ямбол 8600, ж.к. Възраждане
Мобилен:0888476471, 0896708215
Специалност:Ел. машини и апарати
Стаж:МС-1997
Образование:висше (ВМЕИ Ленин - София)