Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100254 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9025, ж.к. Възраждане
Телефон:052506251
Мобилен:0887835490
Факс:052506251
Специалност:Водоснабдяване и канализация
Стаж:НИ-2008
Образование:висше (УАСГ - София)