Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 400100013 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1359, ж.к. Люлин 4
Телефон:028245139
Мобилен:0893301310
Специалност:Автоматика и телемеханика
Стаж:ПИИС-1999
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)