Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100252 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Сандански 2800, ул. Синаница
Мобилен:0887240031, 0886944004
Специалност:Водоснабдяване и канализация
Стаж:НИ-2000
Образование:висше(ВИАС - София)