Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100250 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1345, ж.к. Захарна фабрика
Мобилен:0886938206
Специалност:Икономика - бизнесадминистрация
Стаж:НИ-2007
Образование:висше (НБУ - София)