Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100110 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Бургас 8001, ж.к. Братя Миладинови
Телефон:056820094
Мобилен:0887664631
Специалност:Счетоводна отчетност
Стаж:ТП-1994
Образование:висше(ВИНС Д. Благоев - Варна )