Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100239 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пазарджик 4400, ул. Йордан Ненов
Телефон:034443837
Мобилен:0889649326
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1994
Образование:висше(ВИАС - София)