Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100109 (14.12.2009 г.) , 100100235 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив 4023, ж.к. Тракия
Телефон:032286340, 032904186
Мобилен:0898356904
Факс:032904096
Специалност:Подемно-транспортни строителни машини и системи
Стаж:НИ-2005 МС-1993
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)