Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100108 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пазарджик 4400, ул. Булаир
Мобилен:0894366799, 0884644073
Специалност:Електронна техника и микроелектроника
Стаж:МС-1997
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)