Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100107 (14.12.2009 г.), 100100233 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1517, ж.к. Сухата река
Телефон:029262142
Факс:029262111
Специалност:Металургия на цветните метали
Стаж:НИ-1993 МС-1993
Образование:висше (ВХТИ - София)