Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100106 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Кърджали 6600, ул. Г. С. Раковски
Телефон:036180212, 036162858
Мобилен:0898628206
Факс:036162858
Специалност:Топло и ядрена енергетика
Стаж:МС-1997
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)