Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100232 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Добрич 9300, ул. Марица
Мобилен:0899115083
Специалност:Икономика и управление на строителството
Стаж:НИ-1995
Образование:висше(ИУ - Варна)