Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100231 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Стара Загора 6000, ул. Граф Игнатиев
Телефон:042258173, 042237762
Мобилен:0888426091
Факс:042258173
Специалност:Пътно строителство
Стаж:НИ-1998
Образование:висше(ВИСИ - София)