Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100100230 (14.12.2009 г.), 500100106 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Стара Загора 6000, ул. Граф Игнатиев
Телефон:042258173, 042237762
Мобилен:0886736307
Факс:042258173
Специалност:Пътно строителство
Стаж:НИ-1994 ТП-1993
Образование:висше(ВИСИ - София)