Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100105 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Стара Загора 6014, ж.к. Железник, ул. Старозагорско въстание
Телефон:042258173, 042277603
Мобилен:0888790274, 0896615740
Факс:042258173
Специалност:Механизация и електрификация на мините
Стаж:МС-1993
Образование:висше(ВМГИ - София)