Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100100229 (14.12.2009 г.), 810100175 (20.06.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9000, ул. Патриарх Евтимий
Телефон:052612610
Мобилен:0888675003
Специалност:Геодезия, фотограметрия и картография
Стаж:НИ-1995 ЗЗ-2003
Образование:висше(ВИАС - София)