Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 500100104 (14.12.2009 г.), 300100104 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1000, бул. Княз Дондуков Корсаков
Телефон:029815513
Мобилен:0888415286
Факс:029891634
Специалност:Автоматизация на производството
Стаж:МС-1994 ТП-1993
Образование:висше(ВХТИ - София)