Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 300100103 (14.12.2009 г.), 100100227 (14.12.2009 г.), 500100103 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1505, кв. Подуяне, ул. Джовани Горини
Телефон:028462780
Мобилен:0889221309
Факс:028462780
Специалност:Разработка на полезни изкопаеми; минно-индустриален мениджмънт
Стаж:НИ-2006 МС-2008 ТП-2008
Образование:висше(МГУ Св. Иван Рилски - София)