Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 101100223 (30.09.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1000, ул. Врабча
Мобилен:0893007660
Специалност:Икономика на търговията
Стаж:НИ-2007
Образование:висше(УНСС - София)