Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100101 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1729, ж.к. Младост 1А
Телефон:024808952, 028854851
Мобилен:0888465708
Факс:024808952
Специалност:Механично уредостроене
Стаж:МС-1999
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)