Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100102 (14.12.2009 г.) , 300100714 (16.05.2011 г.) , 100100222 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Бургас 8001, ж.к. Лазур, ул. Батак
Телефон:056810544
Мобилен:0898419966
Факс:056810544
Специалност:Организация на производството и управление в промишлеността
Стаж:НИ-2006 ТП-2008 МС-2011
Образование:висше(ВИНС Д. Благоев - Варна)