Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100100221 (14.12.2009 г.) , 300100716 (16.05.2011 г.) , 810100354 (16.08.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Бургас 8001, ж.к. Лазур, ул. Батак
Телефон:056810544
Мобилен:0898525213
Факс:056810544
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1999 МС-2011 ЗЗ-2011
Образование:висше(ВИАС - София)