Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100220 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Кюстендил 2500, ул. Любен Харалампиев
Телефон:078531776, 078550288
Мобилен:0898603236
Специалност:Мостове и тунели
Стаж:НИ-1994
Образование:висше(Московски инженерно-строителен институт )