Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100218 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Ямбол 8600, ул. Кабиле
Телефон:046664145, 046625813
Мобилен:0887619701
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1995
Образование:висше(ВИСИ - София)