Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100217 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Ямбол 8600, ул. Кабиле
Телефон:046681322, 046625813
Мобилен:0888468842
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-2001
Образование:висше(ВИАС - София)