Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 501100099 (10.07.2013 г.), 101100214 (10.07.2013 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1510, ж.к. Хаджи Димитър
Телефон:029886110, 029886111
Мобилен:0886879995, 0899031248
Факс:029895343
Специалност:Индустриален мениджмънт
Стаж:НИ-2007 ТП-2008
Образование:висше(МГУ Св. Иван Рилски - София)