Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100096 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пловдив 4023, ж.к. Тракия
Телефон:032287221
Мобилен:0897967653, 0889997750
Специалност:Технология на металите
Стаж:МС-1993
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)