Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100213 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Кричим 4220, ул. 9-ти май
Мобилен:0888447251
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1993
Образование:висше(ВИСИ - София)